Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Ercan

Şair Evlenmesi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Şair Evlenmesi bizde ilk tiyatro ürünü olarak bilinir. Bu bir bakıma doğru, bir bakıma hatalıdır. Çünkü Türkiye’de Şinasi'den önce de bir tiyatro yazma denemesi yapılmıştır. Abdülhak Hamid'in babası, Hayrullah Efendi Şinasi'den on beş yıl kadar önce “Hikaye-i İbrahim Gülşeni“ adlı romanla tiyatro arası bir eser meydana getirmiş; fakat bunu yayınlamayı görevinin ve makamının şanına uygun görmemiş ki hiçbir zaman düşünmemiştir. Onun bu eseri yazıldıktan yüz yıl kadar sonra ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Şinasi “Şair Evlenmesi“ ni yazdığı zaman böyle bir örnek meydanda yoktu. Sonuç olarak “Şair Evlenmesi” Türkiye de ilk yayımlanan, hatta ilk yazılan tiyatro eseridir.      

Şair Evlenmesi “Tercüman-ı Ahval” de tefrika edilmiştir. Birkaç sayı süren tefrika, halk kitleleri tarafından pek anlaşılamadığı gibi, aydınlar tarafından da pek önemsenmemiştir. Hatta rakip gazete “Ceride-i Havadis” yazarları bu tefrikayı pek hafife almış, onu tiyatro değil kocakarı masalı diye nitelemiştirler. Halbuki Şinasi bu eseri basit de olsa, ilk Türk tiyatrosunun bir denemesini yapmak amacıyla kaleme almıştır. Anlaşıldığı gibi “Şair Evlenmesi” halk tarafından pek ilgiyle karşılanmamış, “Ceride-i Havadis” tarafından da horlanmış ve sonra da unutulup gitmiştir. Fakat daha sonraları Selanik’te Mehmet Tayfur isminde bir kitapçı “Tercüman-ı Ahval” koleksiyonunda bu esere rastlamış ve bunu kitap halinde basmıştır. O zamanlarda İstanbul’da çıkan “Çaylak” adlı bir mizah gazetesi bu olayı alaya almış ve duruma karşı bir fıkra yazmıştır. Daha sonra kitapçı da “Çıngıraklı tatar” da bir mektup yayınlatarak eserin Şinasi’ye ait olduğunu ispatlamıştır. Böylece kitap haline giren “Şair Evlenmesi” yine de unutulmaktan kurtulamamıştır. Ancak İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, İbrahim Necmi Dilmen tarafından Selanik’te kurulmuş olan amatör bir tiyatro topluluğu tarafından sahnelenmiştir. Bu eser sade ve tabii bir konuşma diliyle yazılmış, sahnelenmeye uygun hoş bir komedidir. Şair Evlenmesi alafranga tutum ve davranışı, kılık ve kıyafetiyle mahallelinin hoşuna gitmeyen Müştak Bey adında fakir, fakat oldukça kafalı bir şairin sevip evlenmek istediği genç Kumru Hanım yerine, onun büyük kız kardeşi çirkin ve kart Sakine Hanım’ı almaya mecbur edilmesi; bu küçük entrikanın, mahalle imamı Müştak Bey’in dostu Hikmet Efendi tarafından verilen rüşvetle sonuçsuz bırakılmasının hikayesinden ibarettir. Kişiler gayet canlı ve doğrudan hayattan alınmıştır. Her kişiye kendi ortamının konuşma dili verilmiştir. Kimsenin ağzında yabancı ve yadırganacak söz yoktur. Hatta oyuncuların ağzından yazılan yanlış söyleyişler, imkansızlıklar, telaffuz hataları da aynen sahnelenmiştir. Eserin bir diğer özelliği de kişi adlarının kendi kimliklerine uygunluğudur. Şinasi bu komedi ile, bizde şeriat kılığına bürünen imamların iç yüzlerini ve din adına oynanan iğrenç iki yüzlükleri ve bundan ziyade tellal kadınlar ile görücüler aracılığıyla yapılan evlenmelerin yanlışlığını anlatmaya çalışıyor. Şair Evlenmesi yalnız ilk basılı piyesimiz değil, aynı zamanda en çok bizim olan ve bizi gösteren bir piyestir.


Şair Evlenmesi Resimleri

 • 4
  Şinasi Şair Evlenmesi Ön Kapak 3 yıl önce

  Şinasi Şair Evlenmesi Ön Kapak

Şair Evlenmesi Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Şinasi - Şair Evlenmesi İncelemesi Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ŞinasiŞair Evlenmesi

  2. Sayfa
  Şinasi-Şair Evlenmesi«Şair Evlenmesi», bir Türk yazarının Türkçe yazdığı, yayınladığı ilk tiyatro eseridir.(1860, Tercüman-ı Ahval'de tefrika ve aynı yılda kitap)

  3. Sayfa
  Şinasi-Şair EvlenmesiHer başlangıcın özel bir önemi vardır. Bu açıdan Türkçe yazılan ilk tiyatro eserinin,Abdülhak Hâmid'in babası Hayrullah Efendi'nin «Hikâye-i ibrahim Paşa ve îbrahim-i Gülşeni» adlı oyunu olduğunu iddia edenler çıkmıştır.

  4. Sayfa
  Şinasi-Şair Evlenmesi1844'de yazıldığı ispatlanan bu eserin, yayınlanmadığı için herhangi bir etki yapmasına imkân yoktur; edebiyat eseri kamu karşısına çıkmalıdır.

  5. Sayfa
  Şinasi-Şair EvlenmesiAracılarla yürütülen bir seçim evliliğinin hileli bir düzene dönüşmesi; evde kalmış, yaşlı, çirkin ve sakat Sakine Hanımın imamın da işbirliğiyle şair Müştak Bey'e yamanmak istenmesi, oyunun basit konusudur.

  6. Sayfa
  Şinasi-Şair Evlenmesiİki perdelik düşünülmüş bir örf komedisinin tek perdelik eldeki şekli; Karagöz-Ortaoyunu tekniğinden yararlanan, üç birlik kuralına uyan, tipleri kültür ve görevlerine uygun olarak konuşturan, kamuoyunun din temsilcisi ardında bilinçsiz sürüklenişini öne çıkaran tutumu, yerli;bir tiyatro dileğinin bütün niyetlerini ispatlar.

  7. Sayfa
  Şinasi-Şair Evlenmesi«Bililtizam lisan-ı avam üzere» yazıldığı belirtilen eser, tiyatronun ne olduğunu iyi bilen bir dikkatin, sokak ve hayat konuşmasını uyguladığı tam bir oyundur.

  8. Sayfa
  Şinasi-Şair EvlenmesiKişiler yetişmelerinin derecelerine uyan bir düzeyde söz ederler; Müslüman mahallesinin kamuoyu, gece geç vakitlerde «Taratoradan» dönen Müştak beyi suçlamakta kolaylıkla birleşir.

  9. Sayfa
  Şinasi-Şair Evlenmesi«Mahalleli» bölünmez bir bütün olarak imamın ardından gider; rüşvet, hazırlanan düğümlü tuzağı, şer'i hilenin her yerde rastlanan anahtarıyla çözer.

  10. Sayfa
  Şinasi-Şair EvlenmesiBütün kişiler, kimliklerine uygun adlarla tanınırlar: Müştak, Hikmet, Ebüllâklâka, Atak Köse, Batak Ese, Ziba Dudu...

  11. Sayfa
  Şinasi-Şair EvlenmesiBu küçük örnek, Türk tiyatrosunun en iyi başlangıcıdır; ama onun istikametinde yürünmeyecektir. Özentiler, Türk tiyatrosunu uzak batıya çeker, bozulur.

  12. Sayfa
  ŞinasiŞair Evlenmesi

Şair Evlenmesi Videoları

 • 4
  3 yıl önce

  Şair Evlenmesi Tek Perdelik Oyun Videosu

Şair Evlenmesi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Şair Evlenmesi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Şinasi Şair Evlenmesi Ön Kapak
Yazı İşlemleri